• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)

Thuộc dự án: Bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa ứng dụng, dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong thời hạn 3 năm

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư – Cục Tần số vô tuyến điện, tầng 10 tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Thời gian phát hành: từ 08h00 ngày 11/12/2015 đến 14h00 ngày 18/12/2015 (trong giờ hành chính)

Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng

Thời gian đóng thầu: 14h00 ngày 18/12/2015

Nội dung chi tiết