• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư – Cục Tần số vô tuyến điện, Tầng 24 tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: Từ 08h00 ngày 07/7/2017 đến 09h00 ngày 18/7/2017 (trong giờ hành chính)

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng

Thời gian đóng thầu: 09h30 ngày 18/7/2017

Nội dung chi tiết