• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư – Cục Tần số vô tuyến điện, Tầng 24 tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: Từ 08h00 ngày 07/7/2017 đến 09h00 ngày 18/7/2017 (trong giờ hành chính)

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 18/7/2017

Nội dung chi tiết