• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Cục Tần số vô tuyến điện, 115 đường Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết