• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư – Cục Tần số vô tuyến điện, Tầng 24 tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: 19/10/2018 - 08:00

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Thời gian đóng thầu: 26/10/2018 - 09:00

Nội dung chi tiết
File đính kèm: