• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Bảo dưỡng điều hòa

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

Địa điểm phát hành hồ sơ: Tầng 24, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phát hành: 23/10/2018 - 08:00

Giá bán hồ sơ: 1.000.000 VND

Thời gian đóng thầu: 30/10/2018 - 09:00

Nội dung chi tiết