• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Giải quyết thủ tục hành chính

Câu 50: Xin được hỏi, khi tôi thuê thiết bị của một tổ chức của Việt Nam và thiết bị đó đã được cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ thì tôi có phải làm thủ tục xin cấp phép lại giấy phép tần số trong thời gian thuê hay không.

07/06/2019

Trả lời

Điều 32 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT quy định về cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện. Theo đó:

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu biển, tàu bay, tàu sông, phương tiện nghề cá, đài vô tuyến điện nghiệp dư và chủ sở hữu các phương tiện giao thông khác có trang bị thiết bị vô tuyến điện (trừ đài vệ tinh trái đất) có thể cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép của mình để khai thác.

2. Bên cho thuê, cho mượn và bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện phải tuân thủ quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Như vậy, khi khách hàng thuê thiết bị của một tổ chức của Việt Nam và thiết bị đó đã được cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ thì khách hàng không phải làm thủ tục xin cấp phép lại giấy phép tần số trong thời gian thuê. Tuy nhiên, khách hàng phải tuân thủ quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác