• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Giải quyết thủ tục hành chính

Câu 57: Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bao gồm các giấy tờ gì?

14/06/2019

Trả lời

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT, hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ sở y tế trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ;

c) Bản chính chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cần gia hạn;

d) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh);

đ) Bản sao hợp pháp sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên hoặc văn bản tương đương; hoặc Giấy tờ chứng minh đạt yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp khoá đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS hạng tương ứng.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác