• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Giải quyết thủ tục hành chính

Câu 58: Trường hợp thuyền viên bị mất chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải thì hồ sơ, thủ tục xin cấp lại như thế nào?

15/06/2019

Trả lời

Điều 15 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về hồ sơ, thủ tục cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này;

b) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh);

c) Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng (áp dụng đối với  trường hợp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng).

2. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) theo địa chỉ: số 115 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác