• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Giải quyết thủ tục hành chính

Câu 53: Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải ?

10/06/2019

Trả lời

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải quy định tại Điều 8 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

  1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu, thuyền Việt Nam.
  2. Trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động.
  3. Có đủ sức khỏe.
  4. Đáp ứng các điều kiện cụ thể về chuyên môn cho từng loại chứng chỉ theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 hoặc Điều 12 tương ứng của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT.

Tốt nghiệp khoá đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải tương ứng.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác