• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Giải quyết thủ tục hành chính

Câu 51: Điều kiện để được thuê thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư là gì?

08/06/2019

Trả lời

Điều kiện để được thuê thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư được quy định tại Điều 33 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện là tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; người nước ngoài sử dụng đài vô tuyến điện nghiệp dư.  

2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư của bên thuê, bên mượn phải có chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư.

3. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư không thuộc danh sách bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thông báo công khai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác