02 Đại diện của Việt Nam trúng cử vai trò Phó Chủ tịch 02 Nhóm Nghiên cứu của ITU-R nhiệm kỳ 2023-2027

22/11/2023

(rfd.gov.vn)- Tại Hội nghị Hội đồng Thông tin Vô tuyến Thế giới 2023 (Radiocommunication Assembly 2023 - RA-23) họp tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, Việt Nam vinh dự là một trong 07 nước (Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn độ, Iran, Hàn Quốc và Việt Nam) trên tổng số 38 nước của khu vực Châu Á có 02 Đại diện đã trúng cử vai trò Phó Chủ tịch 02 Nhóm Nghiên cứu của ITU-R nhiệm kỳ 2023-2027.

02 Đại diện của Việt Nam, đó là: Ông Phùng Nguyên Phương, Trưởng phòng Kiểm soát tần số, Cục Tần số vô tuyến điện được Hội nghị phê chuẩn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu 1 (về Quản lý phổ tần) và ông Bùi Hà Long, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế, Cục Tần số vô tuyến điện được Hội nghị phê chuẩn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Nhóm nghiên cứu 5 (về di động, cố định, định vị dẫn đường, vô tuyến nghiệp dư).

RA-23 đã sửa đổi Nghị quyết ITU-R 5-8 nhằm thiết lập chương trình làm việc và các câu hỏi mang tính thời đại, nóng cần giải quyết cho các Nhóm Nghiên cứu Thông tin Vô tuyến giai đoạn 2024-2027. Những vị trí điều hành Chủ tịch, Phó chủ tịch Nhóm nghiên cứu ITU-R sẽ được phê chuẩn, bổ nhiệm trong Hội nghị lần này.

Hội nghị  Hội đồng Thông tin Vô tuyến Thế giới (RA) họp bốn năm một lần, có nhiệm vụ thiết lập các chương trình làm việc trong tương lai cho lĩnh vực Thông tin vô tuyến của ITU, phê duyệt các tiêu chuẩn và nghị quyết liên lạc vô tuyến (Khuyến nghị của ITU-R).

Hơn 1.300 đại biểu từ 128 quốc gia thành viên ITU đã tham dự Hội nghị RA-23. Tại Hội nghị này, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết hướng dẫn phát triển các tiêu chuẩn và công nghệ giao diện vô tuyến cho hệ thống thông tin di động 6G. Ngoài các kết quả nổi bật về kỹ thuật, RA-23 cũng thông qua Nghị quyết về bình đẳng giới nhằm tăng cường, đẩy nhanh và mở rộng sự tham gia tích cực của phụ nữ trong lĩnh vực Thông tin vô tuyến ITU (ITU-R).

Phát triển IMT-2030 cho 6G và sử dụng bền vững tài nguyên tần số, quỹ đạo vệ tinh

Ông Mario Maniewicz, Giám đốc Cục Thông tin vô tuyến của ITU cho biết: “Hội nghị thông tin vô tuyến này đã đạt được những thành tựu quan trọng và kết quả sẽ thiết lập khuôn khổ cho hoạt động của các Nhóm Nghiên cứu Thông tin vô tuyến của ITU trong thời gian nghiên cứu 04 năm sắp tới. Chúng tôi đã tạo tiền đề cho sự phát triển của các công nghệ mới với tiềm năng cung cấp dung lượng và phạm vi phủ sóng tốt hơn ở mọi nơi, thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cũng như cung cấp các giải pháp khả thi cho những thách thức và tác động mà chúng sẽ gây ra đối với cuộc sống của chúng ta.”

Các điểm thảo luận nổi bật của Hội đồng Thông tin vô tuyến (RA-23) bao gồm: Thỏa thuận về “IMT-2030” làm tài liệu tham khảo kỹ thuật cho 6G; sửa đổi Nghị quyết 65 của ITU-R, mở đường cho các nghiên cứu về tính tương thích của các quy định hiện hành với các công nghệ giao diện vô tuyến IMT 6G cho tới năm 2030 và xa hơn; áp dụng Khuyến nghị mới ITU-R M. 2160 trên “Khuôn khổ IMT-2030”, đặt cơ sở cho sự phát triển IMT-2030 - Giai đoạn tiếp theo sẽ là xác định các yêu cầu liên quan và tiêu chí đánh giá cho các công nghệ giao diện vô tuyến tiềm năng (radio interface technologies- RIT); phê chuẩn nghị quyết mới về sử dụng công nghệ IMT cho băng thông rộng không dây cố định; phê chuẩn nghị quyết mới về tính bền vững của không gian để tạo điều kiện cho việc sử dụng bền vững lâu dài phổ tần số vô tuyến và các tài nguyên quỹ đạo vệ tinh liên quan được sử dụng bởi các dịch vụ không gian - Điều này sẽ hỗ trợ hợp tác hơn nữa với các tổ chức khác của Liên hợp quốc và mang lại lợi ích cho ngành vệ tinh; kết luận cho Khuyến nghị mới của ITU-R về bảo vệ dịch vụ vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh và các dịch vụ vệ tinh nghiệp dư.

Thúc đẩy bình đẳng giới

Việc thông qua giải pháp về giới đã  được kêu gọi bởi “Tuyên bố về thúc đẩy bình đẳng giới, công bằng và bình đẳng trong lĩnh vực thông tin vô tuyến của ITU” tại Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới năm 2019.

Nghị quyết kêu gọi Lĩnh vực Thông tin vô tuyến của ITU tăng cường và đẩy nhanh mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các chính sách, chương trình làm việc, hoạt động phổ biến thông tin, ấn phẩm, nhóm nghiên cứu, hội thảo, khóa học và hội nghị phản ánh cam kết về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Cùng với việc Bà Carol Wilson của Úc là người phụ nữ đầu tiên chủ trì Hội đồng Thông tin vô tuyến của ITU 2023 lần này và Nghị quyết tiếp tục kêu gọi các Quốc gia thành viên ITU hỗ trợ sự tham gia của phụ nữ vào mọi khía cạnh, cấp độ của các hoạt động ITU-R đồng thời thực hiện nhiều hành động cụ thể để thúc đẩy và tăng sự quan tâm cũng như cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực STEM, đặc biệt là kỹ thuật điện và khoa học máy tính đã là một minh chứng rõ nét cho chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới của ITU.

“Kết quả của cuộc họp này đảm bảo một tương lai đầy hứa hẹn cho Ngành Thông tin vô tuyến của ITU; thông qua được nghị quyết đột phá về bình đẳng giới, dành cho phụ nữ trong lĩnh vực thông tin vô tuyến." - Tổng Thư ký ITU, bà Doreen Bogdan-Martin nhấn mạnh.

Hội nghị Hội đồng Thông tin vô tuyến ITU 2023 (RA-23) đến nay đã thành công tốt đẹp, vạch ra các hướng đi trong tương lai cho các hệ thống thông tin vô tuyến cũng như việc đảm bảo cho hoạt động an toàn giữa hàng chục ngàn vệ tinh tầm thấp trong tương lai, với các hệ thống vệ tinh hiện có.

 

Nguyễn Huy Cương

Các bài viết khác