Ngày 06/10/2020: Thông tư quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho 5G tại Việt Nam chính thức có hiệu lực

09/10/2020

(rfd.gov.vn)- Băng tần 24,25-27,5 GHz là một trong những băng tần mmWave quan trọng được Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới WRC-19 quyết định dành cho thông tin di động IMT-2020 (5G) triển khai trên quy mô toàn cầu. Kết quả này của Hội nghị WRC-19 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cụ thể hóa bằng Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT ngày 20 tháng 8 năm 2020 về Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

Thông tư này quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo; áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.

Theo đó, băng tần 24,25 -27,5 GHz được phân chia thành 8 khối theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo thời gian (phương thức TDD) được đánh số thứ tự lần lượt từ A1, A2, A3,... đến A8, mỗi khối có độ rộng 400 MHz.

Phương thức phân chia băng tần 24,25 -27,5 GHz

Mỗi doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 3 khối trong tổng số 8 khối A1-A8 và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần. Các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số trong băng tần 24,25- 27,5 GHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để tránh can nhiễu có hại và đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức TDD.

Ngày 06/10/2020, Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT nêu trên chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư sẽ là cơ sở pháp lý và định hướng quan trọng cho triển khai công nghệ và dịch vụ thông tin di động 5G IMT-2020 sử dụng băng tần 24,25-27,5 GHz tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Toàn văn nội dung Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT đã được đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Cục Tần số vô điện tại địa chỉ:

http://www.cuctanso.vn/van-ban/pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=148

CSQH

Các bài viết khác