• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Gói thầu sửa chữa hè, bậc tam cấp Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án:

13/11/2023

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen./

Dự án: Mua sắm, đầu tư năm 2021

29/10/2021

Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện/

Dự án: Mua sắm, đầu tư năm 2021

29/10/2021

Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện/

Dự án: Mua sắm, đầu tư năm 2021

29/10/2021

Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Dự án: Mua sắm, đầu tư năm 2021

28/10/2021

Mời thầu gói thầu “Mua sắm máy phân tích tín hiệu 4G và 5G cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, II, III”

Dự án: Mua sắm, đầu tư năm 2021

06/10/2021

Thuê đơn vị quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Dự án:

29/07/2021

“Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió” thuộc kế hoạch mua sắm dịch vụ năm 2020 (lần 02) của Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

18/11/2020

Dich vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

11/11/2020

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

02/10/2020