Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

21/09/2022

(rfd.gov.vn)- Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 18/4/2022 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 09/6/2022 của Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện, từ ngày 19/7/2022 đến ngày 05/8/2022, 15/15 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Tần số đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội các Chi bộ được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội các Chi bộ đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các Đảng viên trong Chi bộ.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Mạnh Tuấn, Lê Thái Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Phương Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã tham dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ. Phát biểu tại Đại hội các Chi bộ, các đồng chí chúc mừng những kết quả các Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đối với nhiệm kỳ tiếp theo, bên cạnh việc phát huy kết quả đó, các Chi bộ cần chú ý các vấn đề sau: Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Cục để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời điểm Lãnh đạo Bộ yêu cầu rất cao đối với các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức tốt cho cán bộ, đảng viên tiếp tục tham gia tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của đất nước.

Tại Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, các Đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trước đó, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình 3 bước về công tác cán bộ theo đúng quy định. Kết quả có 36 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Các đồng chí tham gia cấp Ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác Đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Đa số các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới là những người đang đảm nhận các chức vụ từ cấp Trưởng, Phó đơn vị và tương đương trở lên.

Cụ thể, danh sách Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 như sau:

Chi bộ

Nhân sự Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Văn phòng

- Đ/c Đặng Thiên Hằng, Chánh Văn phòng - Bí thư

Chi bộ Tổ chức cán bộ

 

- Đ/c Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ

 - Bí thư

Chi bộ Kế hoạch và đầu tư - Tài chính kế toán

- Đ/c Tô Việt Dũng, Trưởng Phòng Tài chính kế toán - Bí thư

- Đ/c Nguyễn Sỹ Thuyết, Trưởng Phòng Kế hoạch và đầu tư - Tài chính kế toán - Phó Bí thư

- Đ/c Nguyễn Hải Bình, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Kế hoạch và đầu tư - Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch và đầu tư - Tài chính kế toán - Chi ủy viên

Chi bộ Thanh tra – Kiểm soát tần số

- Đ/c An Xuân Hải, Trưởng Phòng Thanh tra – Bí thư

- Đ/c Lê Văn Tuyên, Phó Trưởng Phòng Kiểm soát tần số - Phó Bí thư

- Đ/c Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Kiểm soát tần số - Chi ủy viên

Chi bộ Ấn định và Cấp phép tần số

- Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng Phòng Ấn định và Cấp phép tần số - Bí thư

Chi bộ Chính sách quy hoạch - Hợp tác quốc tế

- Đ/c Vũ Thu Hiền, Trưởng Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số -  Bí thư

- Đ/c Phùng Nguyên Phương, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế và Phối hợp tần số - Phó Bí thư

- Đ/c Bùi Hà Long, Phó Trưởng Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật

- Đ/c Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Kỹ thuật - Phó Bí thư

- Đ/c Bùi Nhật Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật- Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

- Đ/c Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Trung tâm – Bí thư

Đ/c Đặng Thị Phong Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm – Phó Bí thư

- Đ/c Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Đài Kiểm soát vệ tinh - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

- Đ/c Nguyễn Cảnh Thế, Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm – Bí thư

- Đ/c Nguyễn Thiện Quý, Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng Hành chính - Nghiệp vụ – Phó Bí thư.

- Đ/c Trần Xuân Thắng, chuyên viên Phòng Kiểm tra – Xử lý - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

- Đ/c Trương Công Hạnh, Giám đốc Trung tâm – Bí thư

- Đ/c Nguyễn Phú Hà, Phó Giám đốc Trung tâm – Phó Bí thư

- Đ/c Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV

- Đ/c Lê Bình Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm – Bí thư

- Đ/c Huỳnh Phương Châu, Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ - Phó Bí thư

- Đ/c Phan Hoàng Lãm, Trưởng Đài Kiểm soát - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

- Đ/c Đoàn Lê Văn, Giám đốc Trung tâm - Bí thư

- Đ/c Bùi Đức Toản, Trưởng Phòng Hành chính - Nghiệp vụ - Phó Bí thư

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng Đài Kiểm soát - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI

- Đ/c Đỗ Đình Roanh, Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm - Bí thư

- Đ/c Trần Quốc Bảo, chuyên viên Phòng Hành chính - Nghiệp vụ – Phó Bí thư

- Đ/c Đinh Thị Tuyết Minh, Chuyên viên Phòng Kiểm tra – Xử lý - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII

- Đ/c Nguyễn Minh Đồng, Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm - Bí thư

- Đ/c Đặng Hoài Nam, Trưởng Phòng Kiểm tra – Xử lý - Phó Bí thư

- Đ/c Lê Thanh Hải, nhân viên Phòng Hành chính - Nghiệp vụ - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII

- Đ/c Nguyễn Hải Anh, Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm - Bí thư

Cũng tại Đại hội, các Chi bộ đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của các cấp Ủy cấp trên và thực tiễn của Chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy, trình Chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm được triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể Công chức, Đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Dưới đây là hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025:

 Đại hội Chi bộ Văn phòng

 Đại hội Chi bộ Tổ chức cán bộ

Đại hội Chi bộ Kế hoạch đầu tư – Tài chính kế toán

Đại hội Chi bộ Thanh tra – Kiểm soát tần số

Đại hội Chi bộ Ấn định và Cấp phép tần số

Đại hội Chi bộ Chính sách quy hoạch – Hợp tác quốc tế

Đại hội Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI

 Đại hội Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII

 

Trịnh Khắc Cường