Bổ sung thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số

01/12/2021

(rfd.gov.vn)- Ngày 14/10/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT, quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2021; thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018.

Một số quy định mới trong Thông tư 08/2021/TT-BTTTT gồm:

Một là, bổ sung 04 chủng loại thiết bị chưa có trong Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gồm:

Thiết bị sạc không dây sử dụng các băng tần, kênh tần số 100-190 kHz, 326,5 kHz, 340 kHz, 353-373,5 kHz, 1,64-1,8 MHz, 6,765-6,795 MHz. Do thiết bị sạc không dây đã được dùng phổ biến và có những đặc điểm khác thiết bị vòng từ nên đã được tách ra khỏi phân loại nhóm thiết bị vòng từ để thuận lợi trong việc quản lý. Các băng tần mới 353-373,5 kHz và 1,64-1,8 MHz dành cho thiết bị này đã được xem xét bổ sung trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp và tham khảo kết quả nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu quốc tế, đồng thời có kiểm chứng qua thực nghiệm đo kiểm thử.

Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp LPWAN sử dụng băng tần 433,05-434,79 MHz và 920-923 MHz. Quy định này được bổ sung trên cơ sở xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp trong nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế tại báo cáo nghiên cứu của khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2021 và một số khuyến nghị, tiêu chuẩn của các hiệp hội quốc tế. Mức giới hạn công suất quy định đối với thiết bị này đã được đề xuất trên cơ sở tham khảo ý kiến doanh nghiệp trong nước và kinh nghiệm một số quốc gia trong khu vực như Malaysia, Newzeland.

Thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp (ELT) chuyên dùng cho tàu bay sử dụng các kênh tần số 121,5 MHz và  406,1 MHz và thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân (PLB) sử dụng các kênh tần số 121,5 MHz và  406,1 MHz: với mục đích để sử dụng cho trợ giúp an toàn, cứu nạn phù hợp với điều kiện sử dụng tần số và thiết bị theo quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU và tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

Hai là, bổ sung 08 băng tần được phép sử dụng cho một số thiết bị đã có trong Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gồm:

Bổ sung băng tần 2400-2483,5MHz và băng tần 5725-5850 MHz được sử dụng cho thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến theo tiêu chuẩn IEEE 802.11. Trước đây các thiết bị này được quản lý chung với thiết bị sử dụng wi-fi, nay do nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều nên được tách ra thành một chủng loại riêng để quản lý.

Bổ sung băng tần 7,2384-9 GHz được sử dụng cho thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng công suất thấp. Quy định này được căn cứ theo đề xuất của doanh nghiệp và trên cơ sở tham khảo Khuyến nghị của Liên minh viễn thông quốc tế cùng các kết quả đo kiểm thực nghiệm.

Bổ sung các băng tần 5,725-5,850 GHz, 8,5-10 GHz, 57-64 GHz và 75-85 GHz được sử dụng cho thiết bị đo từ xa vô tuyến (các ra-đa cự ly ngắn dùng để đo mức chất lỏng). Quy định này được xem xét trên cơ sở xem xét đề nghị của doanh nghiệp và căn cứ trên đặc điểm kỹ thuật của thiết bị cần các dải tần khác nhau để đáp ứng các yêu cầu đo mức cho các mục đích khác nhau; đồng thời có tham khảo tiêu chuẩn tương ứng của Châu Âu đối với thiết bị này.

Bổ sung băng tần 57-66 GHz được sử dụng cho thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích cảnh báo an toàn cho xe ô tô, truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Quy định này được xem xét trên cơ sở đề nghị của một số doanh nghiệp trong nước, có tham khảo các quy định quốc tế.

Ba là, loại bỏ 03 băng tần đang sử dụng cho một số thiết bị đã có trong Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: 

Qua đánh giá tình hình đo đạc, kiểm định đối với các thiết bị được nhập khẩu, sử dụng tại Việt Nam thấy rằng các thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện sử dụng băng tần 34,995-35,225 MHz và 50,01-50,99 MHz dành; các thiết bị đo từ xa vô tuyến điện sử dụng băng tần 40,50-41,00 MHz cho hầu như không được sử dụng trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, Thông tư 08/2021/TT-BTTTT không quy định 03 băng tần nêu được sử dụng cho thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện và thiết bị đo từ xa vô tuyến điện. Tuy nhiên, các thiết bị này vẫn có thể sử dụng các băng tần khác theo quy định tại Thông tư.

Bốn là, bổ sung quy định để quản lý một số loại thiết bị thuộc Danh mục nhưng không đáp ứng hoàn toàn điều kiện kỹ thuật và khai thác

Theo quy định trước đây, các thiết bị thuộc Danh mục miễn giấy phép không đáp ứng các quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác thì không được sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tiễn có một số chủng loại thiết bị hiện nay doanh nghiệp, người dân có nhu cầu sử dụng cao là nhận dạng vô tuyến (RFID), thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN), thiết bị đặt trên phương tiện nghề cá và thiết bị trợ giúp an toàn cứu nạn. Qua nghiên cứu và đánh giá thực tiễn, việc sử dụng các thiết bị này với các điều kiện khai thác nhất định có thể đảm bảo tránh nhiễu có hại cho hệ thống khác. Vì vậy, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và quản lý, Thông tư 08/2021/TT-BTTTT đã có quy định cấp phép sử dụng đối với các thiết bị này. Cụ thể, bổ sung quy định cấp phép sử dụng đối với 04 loại thiết bị thuộc Danh mục miễn giấy phép nhưng không đáp ứng các quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác tại Điều 5 gồm:

-     Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động trong băng tần 920-923 MHz dùng cho thu phí điện tử không dừng có công suất phát trên 500 mW ERP đến 2000 mW ERP.

-     Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp hoạt động trong băng tần 433,05-434,79 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 100 mW ERP và hoạt động tại băng tần 920-923 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 306 mW ERP.

-     Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoạt động ở các băng tần khác ngoài băng tần 26,96-27,41 MHz theo quy định tại quy hoạch tần số vô tuyến điện.

-     Thiết bị đầu cuối vô tuyến dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn sử dụng tần số theo quy định của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tuân theo quy hoạch, quy định sử dụng tần số nhưng chưa được quy định tại Việt Nam.

Năm là, sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các thiết bị vô tuyến điện chỉ thu

Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các thiết bị vô tuyến điện chỉ thu tại Chú thích 1 Phụ lục 1 của Thông tư. Theo đó, đối với tổ chức cá nhân sử dụng các thiết bị chỉ thu gồm Đài thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh TVRO và Đài thu ảnh vệ tinh quan sát trái đất EESS nếu có nhu cầu bảo vệ thiết bị này khỏi nhiễu có hại thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày nay, các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn, thiết bị vô tuyến điện sử dụng có  điều kiện khai thác kèm theo được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ các thiết bị trong nhà xung quanh chúng ta như thiết bị wi-fi, thiết bị cảm biến, thiết bị điều khiển xa đến các thiết bị ứng dụng trong khoa học kỹ thuật, thiết bị  ứng dụng trong y tế, hàng không, hàng hải… Tuy vậy, để đáp ứng các nhu cầu không ngừng tăng cao của người sử dụng và xu hướng phát triển các công nghệ mới, Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, các tổ chức nghiên cứu vô tuyến ở các khu vực liên tục thực hiện những nghiên cứu mới về các thiết bị này cũng như các điều kiện sử dụng kèm theo. Nhiều thiết bị, công nghệ vô tuyến đã được cập nhật trong thời gian vừa qua như: Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp, thiết bị vô tuyến điện băng siêu rộng, thiết bị sạc không dây, ra-đa, cảm biến... Tại Việt Nam, việc sử dụng thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018 theo Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay đã ghi nhận nhiều nhu cầu sử dụng các chủng loại thiết bị vô tuyến điện chưa có quy định, đặt ra yêu cầu cần được nghiên cứu, xem xét, bổ sung các quy định pháp lý để đáp ứng với thực tế.

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT trước đây, đồng thời sửa đổi, bổ sung thêm các quy định về thiết bị mới, điều kiện sử dụng tần số nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai tại Việt Nam và hỗ trợ cho sự phát triển của các công nghệ vô tuyến điện mới.

Xem chi tiết Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT tại đây.

Xuân Trường

Các bài viết khác