Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, sử dụng có điều kiện

Lĩnh vực: Thiết bị sử dụng có điều kiện  

Mô tả: Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo được quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTTTT ngày 20/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thời gian: 24/03/2019

Nội dung

Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và điều kiện kỹ thuật, khai thác kèm theo

1. Nội dung Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTTTT xem chi tiết tại đây

2. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

3. Điều kiện kỹ thuật và khai thác:

+ Điều kiện về tần số và giới hạn phát xạ đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây) 

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị cự ly ngắn dùng cho mục đích chung được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với điện thoại không dây được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (mics), hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (mits) được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (rfid) được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị âm thanh không dây được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị điều khiến từ xa vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị mạng nội bộ không dây (wlan) được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị đo từ xa vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị truyền hình ảnh không dây được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộngđược miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị ra-đa ô tô được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vòng từ được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải (xem chi tiết tại đây)

 

Danh sách file:
Các thủ tục khác