Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư

Lĩnh vực: Thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư  

Mô tả: Cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư

Thời gian: 08/05/2015

Nội dung

Thủ tục

Cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư

 Trình tự thực hiện

+ Tổ chức  cần cấp giấy công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư nộp hồ sơ về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông được Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền.

+ Cục Tần số vô tuyến điện thụ lý hồ sơ:

++ Cục Tần số vô tuyến điện cấp Giấy công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư trong thời hạn tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

++ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo, hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

++ Trường hợp từ chối cấp giấy công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

++ Người sử dụng căn cứ văn bản nhận được từ Cục Tần số vô tuyến điện để hoặc bổ sung hồ sơ hoặc nhận Giấy công nhận tại trụ sở Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực hoặc qua đường bưu điện.

 Cách thức thực hiện

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

 Thành phần, số lượng hồ sơ

 Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin cấp Giấy công nhận, trong đó nêu rõ đề nghị được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi đối với chứng chỉ Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư cấp bậc nào
+ Bản sao Giấy phép hoặc Quyết định thành lập tổ chức;

+ Bản sao giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiệp dư theo qui định.

+ Danh sách người chấm thi thực hành (người thuộc biên chế chính thức của tổ chức hoặc cộng tác viên) đáp ứng yêu cầu qui định

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức

                                                        

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận

 Lệ phí (nếu có):

Không

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Điều kiện1: Về trang thiết bị: Có đài VTĐND được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiệp dư đảm bảo đáp ứng yêu cầu thi thực hành ( theo qui định tại điều 7 khoản 2 qui định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư) của người dự thi với loại chứng chỉ KTVVTĐND tương ứng

+ Điều kiện 2: Về người chấm thi thực hành ( trừ trường hợp chấm thi bằng máy tính): người chấm thi thực hành phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

++ Là người có Chứng chỉ KTVVTĐND cao hơn người dự thi ít nhất một bậc;

++ Là người có chứng chỉ KTVVTĐND cùng bậc với người dự thi và đã trải qua ít nhất 1 năm khai thác đài VTĐ nghiệp dư kể từ ngày chấm thi trở về trước;

++ Là người đã trải qua ít nhất một năm làm nghề điện báo (có khả năng nhận bằng tai và gửi bằng tay các bản tin dưới dạng mã Mooc quốc tế thông qua máy thu phát vô tuyến điện)

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Tần số vô tuyến điện

+ Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 4/4/2008 của Bộ Thông tin truyền thông

Các thủ tục khác