Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Nội dung
Trình tự thực hiện:
- Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện).
- Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số vô tuyến điện)
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT;
b) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh);
c) Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng (áp dụng đối với trường hợp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng).
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Lệ phí (nếu có):
Theo quy định của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải còn hạn sử dụng và chỉ được cấp lại trong các trường hợp sau:
a) Bị mất;
b) Bị hư hỏng.
Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được cấp lại có nội dung giống như chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị mất hoặc hư hỏng.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Các thủ tục khác