Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 10 văn bản

Tiêu chuẩn ngành QCVN 76:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 75: 2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 74:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1GHz-40GHz

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 72:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 71:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 70:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 73: 2013/BTTTT

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày ban hành: 01/01/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành TCN 68 – 255: 2006

Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Ngày ban hành: 20/08/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành 54/2006/QĐ-BBCVT

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999

Ngày ban hành: 25/12/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành 478/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định về việc ban hành “Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện”

Ngày ban hành: 15/06/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực