Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 3 văn bản

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 20/03/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT.

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Ngày ban hành: 08/05/2017

Ngày có hiệu lực: 08/05/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT

Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ngày ban hành: 17/04/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực