Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 1 văn bản

Công báo 09/2022/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 09/11/2022

Ngày có hiệu lực: 01/07/2023

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực