Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 43 văn bản

Thông tư 13/2023/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 3560-4000MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 23/11/2023

Ngày có hiệu lực: 07/01/2024

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2023/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tầng 1920-1980 MHz và 2210 2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 10/10/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT

Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 14/10/2021

Ngày có hiệu lực: 28/11/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 13/08/2021

Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2020/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Ngày ban hành: 13/11/2020

Ngày có hiệu lực: 28/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 06/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2020/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 06/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 14/05/2020

Ngày có hiệu lực: 01/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BTTTT

Quy hoạch băng tần 694-806 Mhz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày có hiệu lực: 16/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2018/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều khiển kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 20/12/2018

Ngày có hiệu lực: 12/02/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực