Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 4 văn bản

Chỉ thị 03/CT-BTTTT

Về tăng cường công tác quản lý chất lượng phát thanh, truyền hình và truyền thanh không dây

Ngày ban hành: 03/08/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 04/CT-BTTTT

Về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện

Ngày ban hành: 11/10/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 08/2007/CT-BBCVT

Chỉ thị về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn

Ngày ban hành: 01/08/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ

Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Ngày ban hành: 30/11/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực