Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/05/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện
Số ký hiệu 12/2015/TT-BTTTT Ngày ban hành 29/05/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/12/2015
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực