Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/12/2018
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/2019
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều khiển kỹ thuật và khai thác kèm theo
Số ký hiệu 18/2018/TT-BTTTT Ngày ban hành 20/12/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/02/2019
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực