Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/01/2020
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2020
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ
Số ký hiệu 10/QĐ-CTS Ngày ban hành 03/01/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/01/2020
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực