Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/06/2011
Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu 50/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 24/06/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực