Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/12/2007
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu 187/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 25/12/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực