• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Mua sắm 08 thiết bị thu đo xách tay và các thiết bị phụ trợ kèm theo thuộc dự án Đầu tư 08 thiết bị thu đo xách tay cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Dự án: Đầu tư 08 thiết bị thu đo xách tay cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

09/08/2010

Mua sắm 18 máy thu đo kiểm soát và các thiết bị phụ trợ kèm theo

Dự án: Đầu tư 18 thiết bị thu đo kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

23/07/2010

Cung cấp hệ thống đo và giám sát mạng không dây

Dự án: Đầu tư 18 thiết bị thu đo kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

23/07/2010

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII

30/11/2009

Cung cấp bổ sung license và chuyển giao công nghệ cho một số module của hệ thống phần mềm Ellipse Spectrum

Dự án: Đầu tư nâng cao năng lực tính toán trong công tác ấn định tần số và cấp phép của Cục Tần số vô tuyến điện

30/11/2009

Trang bị 18 máy định vị vệ tinh GPS cho 09 Trung tâm thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

25/11/2009

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

17/11/2009

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

05/11/2009

Mua sắm 01 xe kiểm soát lưu động và các thiết bị phụ trợ kèm theo_Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

Dự án: Đầu tư 01 xe kiểm soát lưu động cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

23/07/2009

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát tần số_Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

Dự án: Đầu tư các trạm kiểm soát điều khiển từ xa loại hai cho Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

05/05/2009