• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735.

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/07/2017

Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

04/07/2017

02 bộ máy phân tích phổ cầm tay, 09 máy thu chuyên dụng và các dịch vụ kèm theo

Dự án: Gói thầu Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng

30/06/2017

Bộ giám sát điều kiện làm việc, bao gồm cả phụ kiện lắp đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng

Dự án: Gói thầu Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

30/06/2017

Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

Dự án: Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

30/06/2017

Thiết bị hiệu chuẩn, giám sát xung phóng tĩnh điện ESD; thiết bị hỗ trợ đo kiểm đối với các thiết bị thu phát vô tuyến dùng trong thông tin vệ tinh; bộ tạo tín hiệu chuẩn 10MHz; máy đo tổng hợp dải tần đến 3GHz

Dự án: Gói thầu Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

30/06/2017

Quan trắc công trình tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

30/06/2017

Các máy phân tích phổ cầm tay và máy thu chuyên dụng

Dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

30/06/2017

Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

30/06/2017

Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m..

Dự án: Kế hoạch mua sắm năm 2016

06/03/2017