• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

Thuộc gói thầu: Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất

Giá trúng thầu: 9.058.500.000 đồng