• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả trúng thầu gói thầu “Máy chiếu chuyên dụng cho phòng họp tầng 10 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo

Giá trúng thầu: 520.190.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT