• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ sửa chữa hệ thống bãi đỗ xe tự động tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Thuộc gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ sửa chữa hệ thống bãi đỗ xe tự động tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ đầu tư và tài chính TFI

Giá trúng thầu: 261.650.000 đồng (Hai trăm sáu mốt triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)