• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen

Thuộc gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen

Đơn vị trúng thầu: Hủy thầu đối với gói thầu "Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen" theo Quyết định số 371/QĐ-CTS ngày 13/08/2020