• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua sắm thiết bị triển khai mạng LAN Campus tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tổng Công ty công nghệ và giải pháp CMC

Giá trúng thầu: 3.638.961.700 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu chín trăm sáu mươi mốt nghìn bảy trăm đồng)