• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thuê dịch vụ đón, tiễn khách và trang trí phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam

Thuộc gói thầu: “Thuê dịch vụ đón, tiễn khách và trang trí phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam”

Đơn vị trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Giá trúng thầu: 656.194.000 đồng