• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động"

Mô tả: Hủy thầu đối với gói thầu: "Bảo dưỡng hệ thống bãi đỗ xe tự động" theo quyết định số 625/QĐ-CTS ngày 13/12/2022

Thuộc gói thầu: