• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

Thuộc gói thầu: Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Gia Long Phát

Giá trúng thầu: 855.360.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT