• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

Thuộc gói thầu: Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thành Lợi

Giá trúng thầu: 638.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT