• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

Thuộc gói thầu: Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ DICOM

Giá trúng thầu: 3.598.400.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT;