• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Toyota Thăng Long.

Giá trúng thầu: 6.690.000.000 đồng