• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Thuộc gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

Giá trúng thầu: 169.726.491 đồng