• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc và Thương mại Prismarc.

Giá trúng thầu: 355.000.000 đồng