• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Đầu tư và Tài chính TFI

Giá trúng thầu: 480.000.000 đồng