• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết

Thuộc gói thầu: Sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết (thông báo lần 2)

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật - TECHNIMEX

Giá trúng thầu: 482.300.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT