• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa card CPU dự phòng (SN: BA02629)

Thuộc gói thầu: Sửa chữa Card CPU dự phòng (SN:BA02629)

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật - TECHNIMEX

Giá trúng thầu: 481.800.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT