• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống bãi đỗ xe tự động

Thuộc gói thầu: Mua vật tư, linh kiện dự phòng cho hệ thống bãi đỗ xe tự động

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Đầu tư và Tài chính TFI

Giá trúng thầu: 490.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT

Các thông báo trúng thầu khác