• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW

Thuộc gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW

Đơn vị trúng thầu: Hủy thầu do không có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu

Các thông báo trúng thầu khác