• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Mô tả: Lý do hủy thầu: Hồ sơ đề xuất (E- HSDT) của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của E-HSMT. Việc hủy thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu - Danh sách nhà thầu không trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Đầu tư và Tài chính TFI.

Thuộc gói thầu: Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Hủy thầu đối với Gói thầu “Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện” theo Quyết định số 551/QĐ-CTS ngày 27/9/2019

File đính kèm:
Các thông báo trúng thầu khác